Tvoríme s vlastnými rukami

Po vhodnom plánovaní a výpočtoch, vrátane počítačovej priestorovej kresby, ako aj individuálnom výrobnom procese, prebieha koordinácia. Tieto tzv. predbežné procesy často trvajú aj niekoľko dní.

Naše projekty uskutočňujeme tak, že od našich dodávateľov, osobne vyberáme vhodnú drevenú surovinu. Voľba materiálu je veľmi dôležitá, pretože každý druh dreva má špecifický nákres, tzn. nájdenie príznačného vzhľadu je smerodajné a typické pre Style. Spracovanie suroviny, dimenzovanie a všetky začiatočné operácie sú náročné, ručne vykonané procesy. V ďalšej fáze je jemnejšie opracovávanie rovnako vykonávané ručne. Po manuálnych procesoch je nevyhnutné používanie poloautomatických a počítačom riadených strojov pre dosiahnutie maximálnej presnosti, napr.pri spojoch.

Po surovej výrobe sú všetky zložky produktu povrchovo upravené, po ručnom brúsení sa produkt namorí, alebo sa ručne nafarbí. Po tomto procese nasleduje viacnásobné brúsenie dielcov, konečné povrchové lakovanie poskytuje vhodnú ochrannú vrstvu a ligot pre nábytok. Ak je to žiadúce, tento proces môže byť predĺžený o patinovanie, táto vrstva sa aplikuje ručne na materiál, aby  sa postupne s unikátnou technológiou, dosiahol vhodný vzhľad. Po vysušení nasleduje montáž nábytkových častí, zdokonaľovanie a potom balenie.

 

Style Individuál

Individuálna výroba umožní zadať osobné veľkosti, zároveň aj spôsob výroby jedinečních foriem. Využívajú sa na trhu dostupné rezivo a drevo, textilné látky, kovanie, farby, moridlá ako aj patiny.

V Style nábytok vedia oceniť už zabudnuté čaro a výnimočné vlastosti bukového dreva. Nie je to však len o tom, drevo treba vedieť aj kvalitne spracovať. Style nábytok má svoju dušu. Tvrdá práca rúk, žne svoju úrodu.

— doc. PhDr František Okruhlica, PhD.

Výnimočný vzhľad a dôraz na kvalitu. Konečne niekto, kto tradičné stolárstvo starých majstrov posunul o úroveň vyššie. Jednoducho nádhera.

— Ing. Süliová Orsolya

Style nábytok, profesionálnym prístupom pretvorili autorove myšlienky do konkrétneho a hodnotného produktu. Dôraz upriamený na detaily a práca s precíznou povrchovou úpravou. Vôni dreva sa nič nevyrovná no v súčasnej dobe musíme myslieť aj na samotnú matku prírodu a prispieť k jej ochrane. To všetko v Style tíme môžete očakávať.

— Mgr. Art. Dušan Amrich